اقامت کشور اسلواکی

اقامت کشور اسلواکی

کشور اسلواکی یکی از کشورهای عضو معاهده شینگن است که دریافت اقامت آن از ارزش بالایی برخوردار است. دریافت اقامت اسلواکی به شما این امکان را می دهد تا به راحتی در تمام حوزه شینگن سفر کنید و سکونت بلند مدت داشته باشید. بدین ترتیب دریافت اقامت اسلواکی به منزله دریافت اقامت اروپا می باشد. دریافت اقامت اسلواکی به طرق مختلف امکان پذیر است که در زیر آورده شده است: اقامت اسلواکی ثبت شرکت شخصی اقامت اسلواکی ثبت شرکت ال ال سی اقامت اسلواکی از طریق پذیرش دانشگاه اقامت اسلواکی از طریق استخدام در هرکدام از موارد فوق شرایطی وجود دارد که دریافت اقامت منوط به رعایت آنها می باشد. هم اکنون تمرکز اصلی بر روی سه گزینه اول می باشد که شرایط آسان تری را طلب می کنند. اقامت اسلواکی از طریق ثبت شرکت به دو روش امکانپذیر است. هزینه نهایی دریافت برای هر دو حالت یکسان خواهد بود. برای شرکت ال ال سی نشان دادن یک مینیمم سود الزامی است و پرداخت مالیات بر اساس آن تعریف خواهد شد. در شرکت شخصی این اجبار وجود ندارد اما پرداخت بیمه های شخصی الزامی می باشد. سرمایه اولیه شرکت ال ال سی که لازم است در حساب شرکت شما دیپازیت شود، 20000 یورو می باشد. این رقم در شرکت شخصی در اسلواکی تا رقم 4000 یورو کاهش پیدا می کند. در هر دو مورد رقمی به عنوان هزینه های حسابداری سالیانه و آدرس شرکت شما مورد نیاز می باشد که با مراجعه به صفحه اسلواکی به طور کامل تشریح شده است. پروسه ثبت شرکت تقریبا یک ماه و زمان مورد نیاز برای دریافت اقامت 3 ماه می باشد که...