خدمات مربوط به ثبت شرکت و اقامت اسلواکی 

ثبت شرکت و اخذ اقامت اسلواکی

کشور اسلواکی یکی از کشورهای اروپایی حوزه شینگن است که اخذ اقامت آن مزایای زیادی به همراه خواهد داشت. هم صاحبان بیزینس هم افراد معمولی امکان دریافت اقامت اسلواکی را خواهند داشت. امکان پیگیری کارهای اخذ اقامت اسلواکی از سفارت این کشور در ایران باعث می شود تا به عنوان یک گزینه قابل توجه مطرح شود. برخی از مزایای اخذ اقامت اسلواکی در زیر آورده شده است:

  1. سفر به اروپا بدون نیاز به اخذ ویزای شینگن
  2. افتتاح حساب بانکی (حساب شخصی و حساب شرکتی)
  3. سکونت در حوزه شینگن بدون محدودیت
  4. دریافت خدمات تحصیلی
  5. اخذ اقامت دائم اروپا پس از گذشت زمان مورد نیاز
  6. راه اندازی تجارت های فعال در اروپا
  7. امکان دریافت فرانچایز

و بسیاری از موارد دیگر که با توجه به نیاز شما قابل بررسی و دستیابی خواهد بود.

روش های مختلف اخذ اقامت اسلواکی

در ﮐﺷور اﺳﻠواﮐﯽ از طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﯾﺗوان اﻗدام ﺑﮫ درﺧواﺳت اﻗﺎﻣت ﻣوﻗت ﯾﮑﺳﺎﻟﮫ ﻧﻣود. اﯾن ﻣوارد ﻋﺑﺎرت اﻧد از:

ﯾﮏ: ﺗﺟﺎرت

دو: اﺳﺗﺧدام

ﺳﮫ: ﺗﺣﺻﯾل

ﭼﮭﺎر: ﺧﺎﻧوادﮔﯽ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر، امکان اخذ اقامت اسلواکی از طرﯾق اﯾﺟﺎد ﺗﺟﺎرت و ﺛﺑت ﺷرﮐت یا اخذ پذیرش تحصیلی وجود دارد.

اخذ اقامت اسلواکی از طریق ثبت شرکت

در ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺛﺑت ﺷرﮐت در ﮐﺷور اﺳﻠواﮐﯽ ﺛﺑت ﺷرﮐت با عناوین زیر پیشنهاد می شود.

اﻟف: ﺷرﮐت ﺷﺧﺻﯽ ﺗﮏ ﻧﻔره

ب: ﺷرﮐت ال ال ﺳﯽ

هزینه های نگهداری شرکت و اقامت در اسلواکی

ثبت شرکت و اخذ اقامت اسلواکی هزینه هایی را به دنبال خواهد داشت که در زیر توضیح داده شده است:

الف: آدرس شرکت

ب: حسابداری شرکت

ج: ترن اور شرکت

د: Health Insurance

و: social security

در واقع تک تک موارد بالا باید طبق خواسته های دولت اسلواکی برآورده شود که در زیر تک تک موارد فوق را توضیح میدهیم.

الف: آدرس شرکت: هر شرکت در اسلواکی باید دارای آدرس ثبت شده باشد .صرف نظر از اینکه شرکت ثبتی شما شرکت تک نفره می باشد یا ال ال سی هزینه یک سال آدرس، 1000 یورو می باشد.

ب: حسابداری شرکت: این مورد نیز برای هر دو نوع شرکت الزامی است و رقم آن کمتر از 1000 یورو خواهد بود.

ج: ترن اور شرکت : جهت تمدید اقامت خود باید شرکت شما سود نشان دهد و این سود خالص نمی تواند کمتر از 18000 یورو باشد. در نتیجه مالیاتی که تحت عنوان مالیات بر سود شرکتی باید به دولت اسلواکی پرداخت نمایید حدودا 3500 یورو سالیانه خواهد بود.

د: برای شرکتهای ال ال سی نیازی به این مورد نیست اگر چه بهتر است بیمه درمانی و سلامتی باشید که در زمان مریضی بتوانید از آن استفاده نمایید. نداشتن این بیمه فقط از این جهت منع شده است که در زمان مریضی باید هزینه های درمانی را تماما پرداخت نمایید. اما چنانچه شرکت یک نفره داشته باشید این بیمه که حدود 55 یورو در ماه برای یک نفر است شروع می شود. دقت کنید که اگر خانواده باشید این بیمه در حدود 70 یورو ماهیانه خواهد بود و این بستگی به قرارداد شما با شرکت بیمه دارد. نکته مهم این است که با اضافه شدن افراد خانواده عدد 55 ظرب در تعداد اعضای خانواده نمی شود.

و: این بیمه که 48.6 درصد از حقوق تعیین شده در کشور اسلواکی می باشد برای شرکتهای ال ال سی قابل حذف است  ولی برای شرکتهای تک نفره اجباری می باشد. دلیل این مورد این است که در شرکتهای تک نفره نمی توان حقوق دریافتی شما را صفر رد کرد اما در شرکتهای ال ال سی می توان حقوق دریافتی شما از شرکت خود شما را صفر رد نموده و در نتیجه درصد تعیین شده توسط دولت صفر خواهد بود. این عدد نیز ماهانه برای شرکتهای تک نفره حدودا 200 یورو خواهد بود.

سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت در اسلواکی

سرمایه ثبتی شرکت با توجه به نوع شرکت انتخابی متفاوت خواهد بود. برای ثبت شرکت شخصی، نشان دادن 4000 یورو به ازای هر نفر و برای ثبت شرکت ال ال سی نشان دادن 20000 یورو به ازای هر نفر الزامی است. این مبلغ باید در حساب شرکتی که به نام شما افتتاح شده است دیپازیت شود.

اخذ اقامت اسلواکی از طریق پذیرش تحصیلی 

اقامت تحصیلی

گزینه اقامت تحصیلی نیازمند بررسی رزومه تحصیلی شما و ارسال درخواست برای دانشگاه های اسلواکی می باشد. باید توجه داشت که تحصیل در دانشگاه های اسلواکی نیازمند پرداخت شهریه و هزینه های دانشگاه می باشد.