خدمات بانکی در اسلواکی 

خدمات بانکی در اسلواکی

خدمات بانکی در اسلواکی شاملی مواردی از قبیل افتتاح حساب شخصی و شرکتی، فعال کردن ایتنرنت بانک، جابجایی پول بین ایران و اسلواکی، سویفت های بین المللی و در نهایت دریافت کردیت کارت های معتبر (در صورت اخذ اعتبار کافی) می باشد.

افتتاح حساب شخصی و شرکتی

حساب شرکتی در زمان تاسیس شرکت برای شما دریافت خواهد شد. بدین ترتیب امکان دیپازیت سرمایه در حساب و شروع مراحل اخذ اقامت اسلواکی امکانپذیر می شود. افتتاح حساب شخصی پس از دریافت اقامت امکانپذیر می شود و هزینه های آن بر عهده خود مشتری خواهد بود.

انجام امور بانکی شما با دریافت وکالت

در صورت عدم حضور شما در اسلواکی، این امکان وجود دارد تا با دادن یک وکالت قانونی، کارهای بانکی شما را انجام دهیم و در صورت نیاز کارت ها و مدارک شما را از بانک دریافت کنیم.

خدمات ارزی

تیم آی ال اس سی این امکان را فراهم آورده است تا در صورت نیاز، ایرانیان عزیز در ایران تومان تحویل دهند و در اسلواکی یورو یا دلار دریافت کنند و بالعکس.