خدمات ثبت شرکت ارمنستان

خدمات بانکی ارمنستان

خدمات اقامتی ارمنستان

سایر خدمات ارمنستاناقامت یکساله پنج ساله ارمنستان

اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان،

 

خدمات مربوط به ترانسفر از فرودگاه یا ترمنینال

از آنجائیکه مهمانان و موکلین عزیز برای انجام خدمات خود در ارمنستان نیاز به رزرو هتل یا محل اسکان و نیز خدماتی چون ترانسفر فرودگاه یا ترمینال اتوبوس دارند، بر آن شدیم تا این خدمات را برای راحتی هر چه بیشتر شما فراهم کنیم. در این مورد ما از نیروهای اجرائی خود استفاده کرده و بر آنیم تا از همان ابتدا تجربه سفر شما را به ارمنستان هر چه بیشتر بیاد ماندنی و در چهارچوب تیم اجرائی خود نگه داریم.

رزرو هتل

از آنجائیکه مهمانان و موکلین عزیز برای انجام خدمات خود در ارمنستان نیاز به رزرو هتل یا محل اسکان و نیز خدماتی چون ترانسفر فرودگاه یا ترمینال اتوبوس دارند، بر آن شدیم تا این خدمات را برای راحتی هر چه بیشتر شما فراهم کنیم. در این مورد ما از نیروهای اجرائی خود استفاده کرده و بر آنیم تا از همان ابتدا تجربه سفر شما را به ارمنستان هر چه بیشتر بیاد ماندنی و در چهارچوب تیم اجرائی خود نگه داریم.

اجاره آپارتمان

از آنجائیکه مهمانان و موکلین عزیز برای انجام خدمات خود در ارمنستان نیاز به رزرو هتل یا محل اسکان و نیز خدماتی چون ترانسفر فرودگاه یا ترمینال اتوبوس دارند، بر آن شدیم تا این خدمات را برای راحتی هر چه بیشتر شما فراهم کنیم. در این مورد ما از نیروهای اجرائی خود استفاده کرده و بر آنیم تا از همان ابتدا تجربه سفر شما را به ارمنستان هر چه بیشتر بیاد ماندنی و در چهارچوب تیم اجرائی خود نگه داریم.

خرید آپارتمان

چنانچه شما تصمیم به سرمایه گذاری در ارمنستان دارید تیم مشاوره و اجرایی ما می تواند شما را در این امر یاری کند. شما پس از صحبت با مشاوران ما و آگاه کردن ایشان از تصمیم و هدف خود ما موارد مورد نظر را به شما نشان خواهیم داد. در این مورد از نیروهای امین مجموعه خود استفاده کرده و شما با اطمینان می توانید تا انتهای کار و اتمام قرارداد با خاطری امن به ما اعتماد کنید. ما مسائل ملک مورد نظر را از طریق مراکز قانونی از جمله شهرداری و سایر مراکز مرتبط استعلام نموده تا از هر بابت هیچ گونه مسئله ای نباشد. کمیسیون خرید دو و نیم درصد می باشد که از خریدار دریافت میشود.

اخذ اقامت یکساله

یکی از روشهای اخذ اقامت در ارمنستان از طریق ثبت شرکت می باشد که ظرف دو تا سه روز مدارک مورد نظر آماده شده و پس از تحویل به اداره مربوطه ظرف یکماه کارت شما در صورت قبولی صادر میشود. از مسائل مهم در زمان درخواست اقامت یکی مسئله ادرس محل زندگی شما در ارمنستان و دیگری آدرس محل کار شما می باشد. حدود دو هفته بعد از اینکه مدارک خود را به اداره مهاجرت ارائه کردید از مراجع مختلف با شما تماس میگیرند و در واقع مطمئن می شوند که شما در ارمنستان حضور داشته و درخواست شما توجیه دارد. چنانچه بهر دلیلی اقامت شما رد شود هزینه ای در حدود 250 دلار به شما برگردانده می شود که این هزینه از محل واریزیهای دولتی می باشد که فقط به شخص خود شما تحویل داده میشود.

اخذ اقامت پنج ساله

این اقامت دقیقا مانند اقامت یکساله بوده با این تفاوت که بعد ا ز اینکه اقامت یکساله شما برای چهار سال متوالی تمدید شد آنگاه شما اجازه درخواست اقامت پنج ساله ارمنستان را پیدا میکنید. سایر شرایط مانند اقامت یکساله بوده و تنها تفاوت در هزینه و نیز زمانی است که طول میکشد تا کارت شما آماده شود. اقامت پنج ساله ارمنستان شامل برخی امتیازها نیز می باشد بعنوان مثال اینکه بر روی اقامت پنج ساله لفظ اقامت دائم قید شده که در واقع برخی امتیازها مانند مسائل بانکی یا خریدهای قسطی برای دارندگان این کارتها فقط وجود دارد.

اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان، اقامت یکساله پنج ساله ارمنستان www.yahoo.com   www.google.com    www.google.com